card

Хэмжээ авхуулах хүсэлт

Барааны код:
80,000

Хэмжээ авхуулах хүсэлт буюу захиалга баталгаажилтын төлбөр төлөгдсөнөөс хойш ажлын 1 хоног дотор борлуулалтын ажилтан холбогдож таны захиалгыг хүлээн авч цаг тохирно. 80,000₮ нь захиалга баталгаажилтын төлбөр бөгөөд дараа нийт тавилгын төлбөрөөс хасагдана