card
Энгийн зөөвөр

Энгийн зөөвөр

Албан байгууллагын баглаж, савласан эд зүйл зөөх

Таны зөөлгөхөөр бэлдсэн эд зүйлийг хүссэн байршилд тань аюулгүй тээвэрлэн хүргэнэ. Мөн хөдөө орон нутагт явах зүйлсийг нэг удаагийн хамгаалах хэрэгслээр боож баглан орон нутгийн унаанд хүргэж өгнө. Түүнчлэн та түр хугацаанд эд зүйлээ агуулахад хадгалах хэрэгтэй болсон бол бид нэг удаагийн хамгаалах хэрэгслээр боодлоор боож, булангийн хамгаалалт хийн агуулахад тань хүргэж өгнө.

Бүрэн нүүлгэлт

Баглаа боодол, хамгаалах хэрэгсэлтэй бүрэн нүүлгэлтийн үйлчилгээ

Албан байгууллага нүүлгэх үйлчилгээ нь байгууллагын нууцыг чандлан хадгалж, тухайн байгууллагын үндсэн  үйл ажиллагаанд саад учруулахгүйгээр, түргэн шуурхай үйлчлэх бөгөөд, тавилгуудыг болон  бүх техник хэрэгслийг стандарт техникийн дагуу салган эвдэрч гэмтэхээс  хамгаалсан баглаа боодлоор боож, хүрэх газарт нь хүргэнэ.  Бүх эд зүйлийг  урьдын байрлалын дагуу эсвэл үйлчлүүлэгчээс гаргаж өгсөн захиалгын хуудасны дагуу байрлуулж өгнө.

Бүрэн нүүлгэлт

Нүүлгэлтийн захиалга өгөх:

Утас: 7700-8080, 8007-4243
Facebook хуудсанд зочлох