card
Энгийн зөөвөр

Энгийн зөөвөр

албан байгууллагын баглаж, савласан эд зүйл зөөх

Мэдээлэл оруулна

Бүтэн нүүлгэлт

баглаа боодол, хамгаалах хэрэгсэлтэй бүрэн нүүлгэлтийн үйлчилгээ

Мэдээлэл оруулна

Бүтэн нүүлгэлт

Нүүлгэлтийн захиалга өгөх:

Утас: 7700-8080, 8007-4243