card
Захиалгын мэдээлэл
Хэмжээ авхуулах хүсэлт
Ширхэг 80,000 x 1 = Төгрөг MNT 80,000 Төгрөг MNT
Хэмжээ авахуулах хүсэлт илгээгчийн мэдээлэл
Нийт захиалсан
Нийт төлбөр
Хүргэлтийн үнэ 0
Төлөх дүн 0
Хүргэлтийн нөхцөл сонгох:

  • Хэмжээ авхуулах хүсэлт буюу захиалга баталгаажилтын төлбөр төлөгдсөнөөс хойш ажлын 1 хоног дотор борлуулалтын ажилтан холбогдож таны захиалгыг хүлээн авч цаг тохирно. 50,000₮ нь захиалга баталгаажилтын төлбөр бөгөөд дараа нийт тавилгын төлбөрөөс хасагдана.