card
HANSA БРЕНДИЙН ТАВЦАН ПЛИТКА
1,299,900 x 1 = Төгрөг MNT 1,299,900 Төгрөг MNT
0
0
Хүргэлтийн нөхцөл сонгох:

  • Хэмжээ авхуулах хүсэлт буюу захиалга баталгаажилтын төлбөр төлөгдсөнөөс хойш ажлын 1 хоног дотор борлуулалтын ажилтан холбогдож таны захиалгыг хүлээн авч цаг тохирно. 50,000₮ нь захиалга баталгаажилтын төлбөр бөгөөд дараа нийт тавилгын төлбөрөөс хасагдана.