card

Хаврын бэлэгтэй худалдаагаар хэрэглэгч ХЯМДРАЛ эсвэл БЭЛЭГ-ийн аль нэгийг авах юм.

Бүх төрлийн гал тогоо-3%, гал тогоотой айлд шкаф-4% ийн хямдралтай. Харин дан шкаф-3% ийн хямдралтай.

Гал тогоо 2 ба түүнээс дээш удаа захиалж байгаа айлд +1% ийн /үнэнч хэрэглэгчийн/ хямдрал нэмэгдэнэ.

Хаврын бэлэгтэй худалдаагаар хэрэглэгч ХЯМДРАЛ эсвэл БЭЛЭГ-ийн аль нэгийг авах юм.

Бүх төрлийн гал тогоо-3%, гал тогоотой айлд шкаф-4% ийн хямдралтай.

Харин дан шкаф-3% ийн хямдралтай.

Гал тогоо 2 ба түүнээс дээш удаа захиалж байгаа айлд +1% ийн /үнэнч хэрэглэгчийн/ хямдрал нэмэгдэнэ.