Уг загвар нь Дизайнерийн тод томруун хэв маяг болон олон талын ур чадварын илэрхийлэл болсон. Энэ загварын ойлгомжтой, зохистой хэмжээнүүд олон төрлийн материал, гадаргуу болон өнгөний хослол ямар ч орон зайг тохижуулахад тохиромжтой.